Hợp đồng KHCN

Chuyển giao công nghệ: là hình thức mua và bán công nghệ trên cơ sở Hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được thỏa thuận phù hợp với các quy định của pháp luật. Bên bán có nhiệm vụ chuyển giao các kiến thức tổng hợp của công nghệ hoặc cung cấp các máy móc, thiết bị dịch vụ đào tạo, kèm theo các kiến thức công nghệ cho bên mua và bên mua có...

Mã hợp đồng: HĐ192732 - Thời gian thực hiện: 21/11/2012 - 31/12/2012
Chủ trì: Nguyễn Ngọc Châu - Phòng khoa: Khoa Kinh tế phát triển - Đối tượng: Giảng viên - Cấp đề tài: Cấp bộ

Trích yếu:   Để phục vụ việc chuẩn bị hồ sơ trước khi ký hợp đồng các đề tài, dự án bắt đầu thực hiện các đề tài, dự án thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015, Bộ khoa học và Công nghệ đã ban hành Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại Quyết định số...

Mã hợp đồng: HĐ08293 - Thời gian thực hiện: 17/11/2012 - 31/12/2012
Chủ trì: Administrator - Phòng khoa: Khoa Hệ thống thông tin kinh tế - Đối tượng: Giảng viên - Cấp đề tài: Cấp bộ